Duurzaamheid - Sustainability

Duurzaam ondernemen, niks nieuws… !

Organisaties staan steeds voor nieuwe uitdagingen, het volstaat niet om enkel op korte termijn goede financiële resultaten te boeken. Anno 2012 bestaat het inzicht dat de combinatie met de bescherming van het milieu, de zorg voor het welzijn van het menselijk kapitaal even belangrijk is.

Het ene draagt bij voor het andere en zo worden ook de lange termijn resultaten in ogenschouw genomen. Doe dit continu beter en ontwikkel vanuit deze visie een doordachte strategie.

En laat dit nu net duurzaam ondernemen zijn : het zoeken naar de optimale balans tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu of de drie P's : profit, people en planet. Binnen uw organisatie is het van groot belang om deze 3 P ´s continu te balanceren.

Wie zijn uw belangrijke stakeholders en hoe stimuleren ze duurzame groei ? Amelior denkt graag met u mee en wil u mee helpen om steeds beter duurzaam te ondernemen; te ontwikkelen. In ons aanbod vindt u opleidingen, workshops en begeleiding die u verder helpen om het proces van duurzaam ondernemen verder vorm te geven.

Duurzaam ondernemen betekent ook op een doordachte manier omgaan met medewerkers en leidinggevenden. Meer en meer worden organisaties zich bewust dat mensen in een organisatie het verschil maken en dat aan hen voldoende aandacht besteed moet worden.

Vanuit een duidelijke omschrijving van taken en verantwoordelijkheden, meestal vertaald in concrete en meetbare doelstellingen, is het de opdracht van de organisatie er voor te zorgen dat medewerkers enerzijds over de gewenste competenties beschikken om hun doelen te bereiken en dit anderzijds kunnen doen in een kader waar ze tot hun volle ontplooiing kunnen komen. Aandacht voor communicatie, leren en ontwikkelen, people management, goede leidinggevenden, feedback, erkenning, waardering en empowerment zijn sleutelelementen binnen een sfeer van aandacht voor een continue verbetering in de manier waarop mensen worden gemanaged en ontwikkeld.

Het internationale keurmerk Investors in People biedt hiervoor de oplossing. Op www.iipbelgium.be leest u er alles over.

 

Ons trainingsaanbod is onderverdeeld volgens de drie pijlers van duurzaam ondernemen : Planet, people en profit. In de categorie 3 P ´s vindt u de opleidingen die ingaan op de 3 pijlers van duurzaam ondernemen.

3 P

Opleiding Datum Plaats Inschrijven
Balanced Scorecard voor veiligheid, milieu en duurzaam ondernemen
Contacteer mij
Basisopleiding duurzaam ondernemen
Contacteer mij
nieuw Carbon footprint volgens ISO 14067
Contacteer mij
nieuw Duurzaamheidsrapportering 27/04/2017

Melle

Inschrijven
nieuw NIEUW !! Workshop duurzaamheidsrapportering : aan de slag met indicatoren
Contacteer mij
Prestatieladder MVO
Contacteer mij

Planet

Opleiding Datum Plaats Inschrijven
nieuw Carbon footprint volgens ISO 14067
Contacteer mij
nieuw Energiebeheer
Contacteer mij
vernieuwd Energiemanager - European Energy Manager Training 20/04/2017

Oost-Vl.

Inschrijven
nieuw Interactieve workshop : Bereken de carbon footprint van uw eigen organisatie
Contacteer mij

People

Opleiding Datum Plaats Inschrijven
nieuw Coach uw medewerkers naar arbeidsveilig gedrag 22/05/2017

09/11/2017

Antwerpen

Oost-Vl.

Inschrijven